Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapałek. Jak zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Międzypokoleniowy transfer doświadczenia poprzez wydawnictwo, wystawę, sympozjum.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa

Wartość zadania: 69 500,00 zł

Punkty: 2204

W ramach zadania zrealizowanego ze środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. wydany został album monograficzny Częstochowskiej Fabryki Zapałek, zorganizowano również wystawę poświęcaną jej historii.

Wydany album nosił tytuł „Zapałczarnia w Częstochowie. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy” i ukazuje kompleksowo historię produkcji zapałek w Częstochowie od 1881 roku do współczesności. Jest to praca trzech autorów: dr hab. Anny Odrzywolskiej, prof. UJD w Częstochowie, prof. zw. dr hab. Dariusza Złotkowskiego i dr hab. Łukasza Gawła, prof. UJ - dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Redakcję naukową powierzono dr hab. Annie Odrzywolskiej. Recenzentką była dr hab. Katarzyna Zalasińska dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z myślą o zwiedzających Fabrykę - Muzeum, która należy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego została zorganizowana wystawa pt. „Zapałczarnia w Częstochowie. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy”. Ekspozycja zawiera trzydzieści stojaków malowanych proszkowo z dwustronnym nadrukiem - materiały tekstowe i ikonograficzne, które w ciekawy sposób prezentują historię Fabryki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora