Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 55 900,00 zł

Punkty: 790

Celem zadania było rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców województwa śląskiego oraz stwarzanie przestrzeni do międzypokoleniowej integracji na rzecz rozwoju i kultywowania lokalnej kultury. 

W ramach zadania zakupiono stroje dla zespołów oraz zorganizowano koncert finałowy pt. "Muzyczna Bombonierka", który ze względu na panujące obostrzenia przyjął formę on-line. W przedsięwzięciu wzięły udział zespoły artystyczne działające na terenie województwa śląskiego tj.:

 • Muzo Skrzaty, ŚpiewoLudki, ŚpiewoNutki, Zespół Tańca Ludowego Niezapominajka; 
 • In Tono i Sweet Voices; 
 • Studio Art.; 
 • Złota Jesień, Semafor, Retro, Siewierzanie, Niezapominajki, Niwczanki.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Filmy