Robotyka i programowanie - cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 21 014,97 zł

Punkty: 175

Zadanie polega na nauce podstaw programowania i robotyki przy pomocy nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Zajęcia realizowane są w Szkole Podstawowej nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu i przeznaczone są dla uczniów – mieszkańców miast Sosnowiec i Jaworzno. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych: dzieci 5-6 lat, uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-6 oraz uczniowie klas 7-8. Tematyka zajęć dotyczy podstaw programowania w robotyce z wykorzystaniem mat do programowania, narzędzi typu klocki LEGO Education WeDo 2.0, LEGO MINDSTORMS Education EV3 oraz specjalnego oprogramowania komputerowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora