Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Wartość zadania: 51 040,52 zł

Punkty: 813

Zadanie polegało na zwiększeniu zainteresowania żeglarstwem oraz prozdrowotną rekreacją na świeżym powietrzu. W tym celu utworzono zaplecze techniczne, zakupiono m. in.: żaglówki, żagle dakronowe, kamizelki asekuracyjne, boje cumownicze, koła ratunkowe oraz pomost pływający.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczestnicy nabyli doświadczenia żeglarskie i wioślarskie. Po ukończeniu zajęć otrzymali dyplomy, medale i puchary.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora