Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Wartość zadania: 232 739,87 zł

Punkty: 863

W trakcie realizacji zadania eksperci przeszkolili 1400 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Tychach, Mysłowicach i Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gdzie głównym celem było zaznajomienie młodzieży z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia, które mogą ich spotkać w domu, szkole, pracy czy na drodze. Uczestnicy nabyli wiedzę jak zadbać o własne bezpieczeństwo, w jaki sposób ocenić stan ofiar wypadku i jak zabezpieczyć miejsce kolizji drogowej. Poznali podstawowe czynności pierwszej pomocy przy różnego rodzaju urazach, przy zachłyśnięciu, zadławieniu i zakrztuszeniu a także metody wykonania resuscytacji.

Odbyły się także warsztaty teoretyczne, podczas których uczniowie poznali pracę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i drogę do uzyskania prawa jazdy – „od kandydata do kierowcy”. Przedstawiony został zakres wiedzy z ruchu drogowego potrzebny do zaliczenia państwowego, teoretycznego egzaminu na prawo jazdy, a także zadania do wykonania podczas egzaminu praktycznego.

Przeprowadzono warsztaty praktyczne, które pozwoliły uczestnikom zapoznać się z podstawową budową pojazdu, sposobem przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dzięki symulatorowi dachowania zaprezentowano działanie pasów bezpieczeństwa, a na symulatorze zderzeń przedstawiono działania praw fizyki towarzyszących zderzeniu samochodu z nieodkształcalną, nieruchomą przeszkodą.

Każdy uczeń wziął udział w próbnym egzaminie teoretycznym, podczas którego zmierzyli się z takim samym testem jak na egzaminie państwowym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali książkę i płytę z testami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora