Integracja Centrum Aktywności

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Wartość zadania: 285 806,99 zł

Punkty: 2138

W ramach zadania przy Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie został wykonany ogród sensoryczny, nawiązujący tematyką do otoczenia oraz plac zabaw, na którym znajdują się urządzenia pozwalające rozwijać aktywność ruchową. Stworzona przestrzeń spełnia funkcję poznawczą i integracyjną. Wykorzystano walory przyrodnicze i pozwolono dzieciom na odkrywanie doświadczeń fizycznych, zmysłowych i społecznych poprzez swobodną zabawę, a także zadbano o stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu.

Ideą utworzenia ogrodu sensorycznego i placu zabaw było sprawienie, aby każde dziecko, bez względu na dysfunkcje, miało możliwość zabawy na świeżym powietrzu, co zapewnić mają: ścianki funkcyjne umożliwiające interaktywne doświadczenia słuchowe i wzrokowe np. gong, dzwonki, lustra, kalejdoskopy kolorów, a także panele edukacyjne: kompas, liczydło, altanka, drewniane koniki, huśtawki typu bocianie gniazdo, ławki kołyszące typu hamak, huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora