Akademie Piłkarskie Pokoleń Gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy "Stare Miasto"

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa

Wartość zadania: 400 422,59 zł

Punkty: 1135

Zadanie obejmuje prowadzenie metod treningowych piłki nożnej z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz doświadczeń zawodników grających w ligach seniorskich. Z zajęć skorzystało 230 uczestników.

Zajęcia prowadzone były przez trenera z uprawnieniami UEFA oraz z asystującymi zawodnikami występującymi w rozgrywkach PZPN w miejscowościach:

 • Krzepice,
 • Popów,
 • Żarki
 • Częstochowa w dzielnicy "Stare Miasto"

System treningów opierał się na nowatorskiej metodologii opartej na programie szkolenia Akademii Młodych Orłów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu treningowego. Na potrzeby realizacji zadania zakupiono min.: komplety piłkarskie przeznaczone dla uczestników treningów, piłki, bramki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora