Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej

 fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Wartość zadania: 550 126 zł

Punkty: 4449

Na terenie zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej, zarządzanego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej”. W ramach realizowanego projektu powstała tężnia solankowa - drewniana konstrukcja z drzew iglastych i gałęzi wyposażona w pompę, która rozprowadza solankę po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach, powodując wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i wzmocnieniu systemu odpornościowego. Budowa tężni to inwestycja skierowana dla pacjentów przebywających w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora