Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 221 888 zł

Punkty: 1022

Na terenie zarządzanym przez SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego". W ramach zadania powstała tężnia solankowa, zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń, wykonano małą architekturę oraz nasadzono rośliny i krzewy ozdobne. Realizacja zadania poprawiła warunki leczenia pacjentów, udostępniła przestrzeń miejską osobom niepełnosprawnym, dzieciom oraz osobom starszym, stworzyła miejsca na świeżym powietrzu do przeprowadzania terapii zajęciowej. Budowa tężni to inwestycja w zdrowie pacjentów przebywających w Szpitalu oraz miejsce spotkań i integracji mieszkańców.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora