EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS

Pula EKO

Wartość zadania: 2 149 175,00

Punkty: 8 681

Celem projektu było zwiększenie dostępności mieszkańców do usług medycznych oraz  dostęp do przestrzeni publicznej charakteryzującej się wysokimi walorami środowiskowymi.

Zadanie obejmowało m.in.:

 • wykonanie miejsc parkingowych, remont istniejącej nawierzchni (plac, drogi dojazdowe), wykonanie ogrodzenia, trawnik wraz z nasadzeniami,
 • zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej,
 • instalację elektryczną oświetlenia (LED),
 • instalację teletechniczną, kablową,
 • system parkingowy.

Wykorzystana do budowy parkingu geokrata wysiana trawą umożliwi przepuszczanie wody do gruntu (swobodne wsiąkanie wody opadowej), co pozwoli naturalnie wegetować roślinom (gospodarka wodna na terenie parkingu nie zostanie zaburzona). Wdrożone rozwiązanie pozwolą stworzyć powierzchnię zewnętrzną biologicznie czynną. Trawa nie będzie narażona na uszkodzenia spowodowane jeżdżeniem czy parkowaniem samochodów. Ścianki kratek będą skutecznie chronić korzenie roślin. Tak wykonany parking ekologiczny pozwoli ponadto walczyć z występującą suszą.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS EKO Parkingu . fot. Tomasz Żak / UMWS