Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion 3 obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory

Wartość zadania: 395 680 zł

Punkty: 1857

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji - zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”.

Ablacja to przezskórny, małoinwazyjny zabieg kardiologiczny, mający na celu zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Polega na wytworzeniu niewielkiej blizny blokującej przewodzenie impulsów indukujących arytmię.

Badanie elektrofizjologiczne (EPS) jest badaniem serca, które umożliwia ocenę zaburzeń rytmu lub przewodzenia w sercu.

Zakup systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz ze stymulatorem elektrofizjologicznym zwiększy dostępność do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej w zakresie elektrofizjologii i ablacji w Oddziale Kardiologicznym oraz pozwoli na skuteczne leczenie szeregu zaburzeń rytmu serca. Funkcjonowanie pracowni elektrofizjologii zapewni dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, najnowocześniejszego i skutecznego leczenia oraz poprawi jakość życia mieszkańców województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora