Wsparcie dla personelu hospicjum

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 60 196,04 zł

Punkty: 630

Projekt kierowany był do zespołu interdyscyplinarnego hospicjum w Gliwicach i Tarnowskich Górach tj. do pielęgniarek, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, wolontariuszy i kadry niemedycznej.

W projekcie wzięło udział 60 uczestników. W ramach zadania zrealizowano: warsztaty przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, warsztaty twórczości. Zorganizowano również wyjazd do miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau a także wyjazd formacyjny, w czasie którego przeprowadzony był trening iner i intrapsychiczny oraz zajęcia sportowe. Dofinansowano edukację personelu poprzez udział w konferencjach, szkoleniach czy zakup literatury fachowej.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej udało się przeprowadzić wszystkie zakładane działania i osiągnąć cele projektu. Uczestnicy projektu otrzymali fachową wiedzę z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, pracowali nad świadomością własnych emocji oraz umiejętnego ich wyrażania. Ważnym efektem projektu była redukcja stresu oraz wzrost integracji w zespole.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora