Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową

 fot. mat. organizacyjny fot. mat. organizacyjny

Podregion 4 obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 356 963 zł

Punkty: 8 063

W ramach zadania MBO (IV edycja) na realizację  zadania pn.: „Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową” dofinansowanie otrzymały „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach zakupiło komorę hiperbaryczną miękką, przystosowaną do osób na wózku inwalidzkim, komorę hiperbaryczną twardą do tlenoterapii, a także urządzenia do terapii skojarzonej. .

Hiperbaria tlenowa to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca powietrze, o podwyższonym stężeniu tlenu, pod zwiększonym ciśnieniem. Ideą terapii hiperbarycznej, jako metody leczniczej, jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia tkanek w przypadku trudno gojących się ran i przewlekłych schorzeń bólowych. HBO Hiperbaria tlenowa jest wykorzystywana w stanach nagłego ratowania życia i zdrowia pacjenta, takich jak leczenia zatruć tlenkiem węgla, oparzeniach, nagłej głuchocie, ostre niedokrwienie tkanek miękkich, niweluje obrzęki, a także znajduje zastosowanie w terapii urazów układu mięśniowoszkieletowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizacyjny  fot. mat. organizacyjny