Tężnia Gwarków w Reptach

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Pula EKO

Wartość zadania: 1 584 000,00

Punkty: 9 136

Przedmiotem wniosku było zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej, która usytuowana została na terenie kompleksu parkowego położonego wokół Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty".

Zadanie miało charakter ekologiczny, promujący naturalne metody lecznicze i rehabilitacyjne. Inhalacje solankowe wspomagają leczenie i działają profilaktycznie przy schorzeniach gardła, krtani i oskrzeli co jest bardzo istotne z punktu widzenia specjalistycznej profilaktyki zdrowotnej, związanej z chorobami układu oddechowego mieszkańców miasta i województwa śląskiego.

Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, między innymi drewna i tarniny.

Tężnia solankowa będzie znacząco wzbogacać ofertę rekreacyjną i wypoczynkową miasta Tarnowskie Góry. Z tężni będą korzystać pacjenci, mieszkańcy województwa oraz turyści.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora