Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry.

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory

Wartość zadania: 95 146,56 zł

Punkty: 957

W ramach projektu opracowano graficznie i kartograficznie tablice informacyjne dot. pętli rowerowej "Lasy Rudzkie". Powstało 378 znaków (339 posadowiono w terenie, natomiast 39 rezerwowych zostaje w przechowaniu) i 14 tablic oraz stworzono nową trasę rowerową, co pozytywnie wpłynie na popularyzację atrakcji turystycznych zlokalizowanych w okolicy pętli oraz na rozwój gospodarczy branży turystycznej i okołoturystycznej (obiektów gastronomicznych i noclegowych oraz sklepów spożywczych). Dodatkowo, tablice informacyjne zostały przetłumaczone na język czeski dzięki temu trasy staną się atrakcyjniejsze dla turystów z Czech.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora