Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

Wartość zadania: 99 467 zł

Punkty: 492

Zadanie polegało na stworzeniu zaplecza technicznego i logistycznego dla sportów obronnych poprzez zakup mobilnego sprzętu logistycznego, technicznego oraz ćwiczebnego dla grup paramilitarnych. Zakupiono min.: tarcze elektroniczne, łódź polietylenową, agregat prądotwórczy, namioty, nagłośnienie, elementy pneumatycznego wyposażenia torów.

Sprzęt zakupiony w ramach zadania jest użytkowany podczas lokalnych i regionalnych zawodów dla grup ASG, paramilitarnych i paintballowych, a także służy uatrakcyjnieniu eventów i imprez okolicznościowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora