Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach

 fot. mate. organizatora fot. mate. organizatora

Zadanie o zasięgu wojewódzkim

Wartość zadania: 202 500 zł

Punkty: 1231

Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom województwa śląskiego bezpłatnego zwiedzania jedynych w województwie śląskim obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga.

Zwiedzanie obejmowało wizytę w centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszców srebra, ołowiu i cynku oraz niezwykłą podróż przez podziemny labirynt korytarzy, w tym jednym z najdłuższych w Europie (600 m) podziemnych przepływów łodziami, fragmentem XIX-wiecznej Sztolni Głębokiej Fryderyk.

Bezpłatne zwiedzanie obiektów UNESCO cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego. Wszystkie dostępne bilety zostały zarezerwowane do połowy września, wówczas zakończono także działania promocyjne. W sumie z darmowego zwiedzania skorzystało 4500 osób.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mate. organizatora  fot. mate. organizatora  fot. mate. organizatora