Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Wartość zadania: 312 999,99 zł

Punkty: 1576

W ramach zadania na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu powstała ogólnodostępną tężnia solankowa wraz z podziemnym zbiornikiem na solankę. Tężnia solankowa drewnianej konstrukcji jest wyposażona w pompę, która rozprowadza solankę po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach, powodując wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i wzmocnieniu systemu odpornościowego. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza, kiedy wskaźniki zanieczyszczenia środowiska i ilość pyłów 
w powietrzu są znacznie przekroczone.

Dodatkowo w ramach zadania zrewitalizowano teren szkoły, który wcześniej był betonowym placem. Przyjemne spędzanie czasu gwarantuje wyposażenie terenu w elementy małej architektury tj.: ławki, stoły, hamaki, kosze na śmieci, drewniane pergole, oświetlenie. W celu podniesienia walorów estetycznych utworzono zielony ogród poprzez nasadzenia z krzewów i bylin atrakcyjnych o każdej porze roku. Tereny zielone zostały obsiane trawą, a nawierzchnia rabat wysypana grysem.

Budowa tężni to nie tylko inwestycja w zdrowie mieszkańców i dzieci z Raciborza i miejscowości ościennych, ale również wspaniałe miejsce spotkań i integracji mieszkańców.

Przewidywany termin uruchomienia tężni: 19 marca 2021 (uzależniony od warunków atmosferycznych).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora