"Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego" - kontynuacja

 fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Wartość zadania: 71 200,00

Punkty: 2558

Celem zadania było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców Śląska, poprzez organizację kursów samoobrony na terenie Katowic, Pszczyny oraz Mysłowic. Zajęcia odbywały się w cyklu pięciu treningów samoobrony oraz jednego kursu pierwszej pomocy. Każdy z cyklów zakończony był pokazem sztuk walki wykonanym przez profesjonalnych zawodników.

Dzięki zajęciom z samoobrony u osób biorących w nich udział poprawiła się giętkość, refleks, szybkość oraz kondycja. Na szkoleniach przedstawiono techniki skutecznego zachowania podczas napastowania, a w trakcie kursu pierwszej pomocy uczestnicy nauczyli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora fot. mat.organizatora