MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????

 Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Podregion 2 obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Wartość zadania: 181 000,00 zł

Punkty: 2 003

6 czerwca 2022 r. na śląskie drogi wyjechał MOTOAMBULANS.

Motocykl został zakupiony w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głównym założeniem funkcjonowania motoambulansu jest maksymalne skrócenie czasu dojazdu do poszkodowanego. To szczególnie istotne, bo dojeżdżający na miejsce zdarzenia ratownik może zadecydować o ewentualnym odwołaniu tradycyjnego ambulansu, jeśli nie zachodzi potrzeba transportu pacjenta. Motoambulans wyposażony jest w niezbędny sprzęt medyczny, m.in. w respirator, defibrylator, butle z tlenem, pełen zestaw leków, które ratownik może podawać, aparat do mierzenia ciśnienia, pulsoksymetr, glukometr oraz zestaw kroplówek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Motoambulans. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy