Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie

 fot.mat. organizatora fot.mat. organizatora

Podregion 6 obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa

Wartość zadania: 258 086 zł

Punkty: 6088

Celem zadania było podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych w warunkach ambulatoryjnych dla mieszkańców Częstochowy, powiatów myszkowskiego oraz kłobuckiego, a także pozostałej części województwa śląskiego. Zakup wysokiej jakości 2 aparatów ultrasonograficznych do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego zapewni wysokiej jakości diagnostykę i pozwoli na podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych w warunkach ambulatoryjnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot.mat. organizatora  fot.mat. organizatora