Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa

Wartość zadania: 345 927,64 zł

Punkty: 874

Zadanie polegało na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej w 17 kategoriach. Mistrzostwa w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn odbyły się w następujących kategoriach: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy, seniorzy 50+.Ponadto odbył się turniej siatkówki na siedząco.

Zakupione zostały również nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego do treningów siatkarskich za zajęcie czołowych miejsc w turniejach mistrzowskich.

Dla trenerów z podregionu zorganizowana została konferencja szkoleniowa. Realizacja zadania wpłynęła na wzrost zainteresowania aktywnością sportową i trenowaniem piłki siatkowej, poprawiła się również jakość treningów i ich bezpieczeństwo. Rozegrane zostały liczne mecze siatkarskie co wpłynęło na podniesienie umiejętności gry uczestników.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu zainteresowania piłką siatkową i pozwoliło na wyselekcjonowanie większej liczby młodzieży do intensywnego treningu piłki siatkowej co z kolei wpłynie na zwiększenie liczby zespołów uczestniczących w rozgrywkach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora