Śląskie kocha siatkówkę!

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Zadanie o zasięgu wojewódzkim

Wartość zadania: 650 896,84 zł

Punkty: 1733

Ideą zadania była popularyzacja aktywności fizycznej poprzez piłkę siatkową, przeszkolenie sędziów i nauczycieli oraz zorganizowanie dużej liczby meczów. W tym celu zorganizowano kurs i kursokonferencję szkoleniową dla sędziów, zakupiono samonośne siatki do minisiatkówki dla przeprowadzania dużych turniejów oraz wydano i rozdystrybuowano album "Śląskie kocha siatkówkę", w którym zawarto osiągnięcia śląskiej siatkówki. Ponadto odbyła się gala „Śląskie kocha siatkówkę”, podczas której wręczono wyróżnienia dla zespołów osiągających sukces w piłce siatkowej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora