Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Wartość zadania: 964 494,96 zł

Punkty: 1992 

W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie bielskiej kaplicy zamkowej. Największy wpływ na jej architekturę mieli książęta Sułkowscy (1752–1945), którzy pierwszych przekształceń dokonali zapewne po pożarze zamku w 1753 r.

W latach 1945–1960 doprowadzono do dewastacji świątyni oraz włamań do krypt i bezczeszczenia szczątków zmarłych. W 1960 r. przeszła w ręce Kościoła polskokatolickiego, który zmieniwszy układ i wystrój użytkował ją do początku lat 90. W 1998 r. prawnym właścicielem obiektu stało się działające na zamku muzeum (od 1947), które rozpoczęło długoletnie prace badawcze nad jej historią.

Na przełomie lat 2019–2020 w obrębie kaplicy przeprowadzono badania eksploracyjne krypt grobowych. Prace te doprowadziły do identyfikacji osób pochowanych w poszczególnych grobowcach. Jednocześnie zrealizowano badania archeologiczne mające na celu rozpoznanie reliktów wcześniejszej zabudowy. W wyniku tych działań odkryto pozostałości średniowiecznej baszty zamkowej, fragment muru obronnego miasta oraz ślady wcześniejszych faz architektonicznych kaplicy.

29 maja 2020 r. rozpoczęto remont zgodnie z projektem architektonicznym zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej. Środki na remont pozyskano dzięki oddanym głosom w I edycji MBO, w ramach której zgłoszone zadanie dot. modernizacji Kaplicy zyskało przychylność mieszkańców.

W ramach zadania wykonano:

 • podbicie ścian fundamentowych wraz z ich ankrowaniem,
 • remont płyt zamykających krypty,
 • wykonanie izolacji poziomych (iniekcje) wraz z warstwami nowej posadzki,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wzmocnienie uszkodzonych ścian (przemurowania i przeszycia) wraz z odtworzeniem ozdobnych profili,
 • wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem polichromii na sklepieniu i ścianach
 • prace tynkarskie i malarskie,
 • wykonanie instalacji elektrycznych i alarmowych,
 • remont odsłoniętej empory łączącej wnętrze kaplicy z pomieszczeniami zamku.

Prace zakończono 14 lutego 2021 r. Świątynia na powrót stała się mauzoleum książęcego rodu Sułkowskich, integralną częścią zabytkowej przestrzeni bielskiego zamku – siedziby Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Kaplica Św. Anny - strona www
Badania archeologiczne w Kaplicy pw. Św. Anny przy Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej