Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Wartość zadania: 240 000 zł

Punkty: 1376

Celem zadania był zakup samochodu służącego do przewozu pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu na zabiegi rehabilitacyjne. Zakupiono samochód marki: Mercedes-Benz, model: Vito 114 Tourer Pro, kolor szary z adaptacją do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochodem można przewozić osoby z niepełnosprawnościami na rehabilitację dzienną oraz ambulatoryjną z Bielska-Białej oraz z okolicznych miejscowości. Powyższe wsparcie zwiększyło jakość i dostępność usług zdrowotnych oraz umożliwiło rehabilitację osobom, które nie miały możliwości samodzielnego dojazdu do Szpitala.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora