Ocalić od zapomnienia. Kanał Kłodnicki – historia o dziejach górnośląskiego przemysłu

 fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora

Podregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

Wartość zadania: 58 316,40 zł

Punkty: 423

Projekt realizowano w dwóch etapach. W pierwszym z nich trwającym od kwietnia do sierpnia odbyły się dwa wydarzenia. 12 czerwca 2021 projekt zainaugurowano podczas bezpłatnego edukacyjnego rejsu z Mariną Gliwice. Podczas rejsu odbył się wykład o historii Kanału Kłodnickiego. Trasa rejsu wiodła do tzw. Wyspy Kormoranów i z powrotem do Mariny. 28 sierpnia odbył się drugi rejs edukacyjno-turystyczny statkiem Foxtrot z Mariny Gliwice do Śluzy Rudziniec połączony z wykładem i prezentacją multimedialną poświęconą dziedzictwu Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego. W rejsach wzięło udział ponad 150 osób.

W ramach drugiego etapu projektu (od września) odbyły się następujące spotkania:

 • 16 października 2021 – Hala Modeli GZUTGliwice.
 • 23 października 2021 OSP Pławniowice.
 • 12 grudnia 2021- Infobarka Marina Gliwice.

W spotkaniach wzięło udział około 150 osób.

W czasie trwania drugiego etapu projektu nakręcono dwa filmy o historii i przebiegu Kanału oraz wyprodukowano materiały edukacyjne, takie jak stała edukacyjna wystawa fotograficzna zlokalizowana na ruchomej Infobarce, należącej do Mariny Gliwice, a także ustawiono wielkoformatowe tablice informacyjno-edukacyjne w terenie. Tablice wyznaczają nowe punkty turystyczne promujące dziedzictwo i potencjał Kanału Gliwickiego. Jedna z nich jest ustawiona na ulicy Kanałowej w Gliwicach, druga znajduje się w Pławniowicach obok Śluzy XII na posesji rodzinnej dawnego śluzowego Pawła Makselona.

Powstał także tzw. Notes Projektowy, w ramach którego w czasie trwania projektu zgromadzono materiały do przyszłego minidigitarium, które powstanie w pierwszym kwartale 2022 roku. Będzie to rodzaj otwartego zasobu na stronie internetowej Instytutu, dostępnego dla wszystkich (szkoły, studenci, pasjonaci), na który złożą się także efekty projektów prowadzonych przez Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach od 2018 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora fot./graf. materiały organizatora