Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Podregion 2 obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy.

Wartość zadania: 374 352 zł

Punkty: 10 234

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości dostępności do zabiegów diagnostyczno-zabiegowych z histeroskopii w warunkach szpitalnych przy rozpoznaniu i leczeniu chorób nowotworowych (raka trzonu macicy oraz raka szyjki macicy) mieszkanek województwa śląskiego. Potrzeba realizacji zadania wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dzięki realizacji projektu wzrosły możliwości diagnostyczne, zwiększyła się wykrywalność nowotworów oraz skrócił się proces diagnostyczno-zabiegowy dla chorych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora