113 zadań dopuszczonych do głosowania

 graf. UMWS graf. UMWS
Zakończono weryfikację merytoryczną zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Zakończył się kolejny etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 113 zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

W V edycji MBO do rozdysponowania jest 5 mln złotych, w tym 3,5 mln na zadania w puli EKO oraz 1,5 mln zł na zadania w puli REGIO. W ramach puli EKO o głosy mieszkańców będzie walczyć 31 zadań na łączną kwotę 17 949 107 złotych.

Mieszkańcy będą mogli również wybierać zadania w puli REGIO wśród poszczególnych podregionów:

 • Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała – 11 zadań o łącznej wartości 966 249 zł.
 • Powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy – 20 zadań na łączną kwotę 1 337 956 zł.
 • Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory – 13 zadań na łączną kwotę 930 606 zł.
 • Powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice – 9 zadań na łączną kwotę 685 330 zł.
 • Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 10 zadań o łącznej wartości 726 340 zł.
 • Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa – 9 zadań o łącznej wartości 842 860 zł.
 • Powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec – 10 zadań na łączną kwotę 754 180 zł.

Podczas weryfikacji merytorycznej 40 zadań uzyskało ocenę negatywną. Zgodnie z Regulaminem zadania te, wraz z uzasadnieniem, zostały umieszczone na liście zadań niedopuszczonych do głosowania.

Zgłaszający zadanie może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania. Ostateczny termin złożenia odwołania to 27 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu odwołania do Urzędu). Odwołanie musi zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko zgłaszającego zadanie;
 • tytuł zadania;
 • wskazanie zastrzeżeń do oceny zadania wraz z ich uzasadnieniem;
 • podpis zgłaszającego zadanie w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej.

Odwołania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pośrednictwem jednej z podanych form:

 • przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego biur zamiejscowych;
 • dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego biur zamiejscowych;
 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Adres Urzędu i biur zamiejscowych:

 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Zarząd Województwa rozpatrzy odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania (tj. 19 sierpnia br.) Następnie w formie uchwały zatwierdzi ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie, bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.

Głosowanie zaplanowane jest między 19 sierpnia a 12 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy do 11 października br.

Załączniki
Lista zadań dopuszczonych do głosowania [PDF 393,1kB]
Lista zadań niedopuszczonych do głosowania [PDF 547,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Lista zadań dopuszczonych do głosowania