Zmieniaj z nami Śląskie

 fot. stock.adobe.com fot. stock.adobe.com
„Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni” – to jeden 
z podstawowych celów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie

Wizja transformacji województwa przedstawia region jako miejsce atrakcyjne i nowoczesne, stwarzające mieszkańcom liczne możliwości rozwoju oraz zapewniające warunki do aktywnego 
i zdrowego trybu życia w wysokiej jakości środowisku naturalnym.

Biorąc pod uwagę rosnący trend i zainteresowanie ekologicznym aspektem trybu życia, chcąc wyjść naprzeciw przedstawionym w strategii rozwoju założeniom, postanowiliśmy wprowadzić kluczowe zmiany w mechanizmie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dając mieszkańcom możliwość zgłaszania wyłącznie zadań o charakterze ekologicznym (pula EKO), chcemy wspierać i zachęcać Państwa, abyście swoją aktywną postawą razem z Nami wyznaczali kierunek zmian w regionie.

W celu ułatwienia poniżej przedstawiamy przykładowe kategorie zadań w ramach szeroko rozumianej ekologii:

  1. Ochrona i poprawa jakości powietrza, np.: przygotowanie murali antysmogowych, budowa tężni solankowych, wieże tlenowe/antysmogowe, , publiczne laboratoria antysmogowe (kontenery - miejsca testowania i doświadczania rozwiązań i technologii zmniejszających emisje CO2 lub magazynujących CO2, roślin energetycznych itp.);
  2. Woda, oszczędzanie i gromadzenie wody deszczowej, np.: wprowadzenie naturalnych zbiorników wodnych tj. mokradeł, stawów na terenach parkowych, terenach zielonych, wprowadzenie ogrodów deszczowych i mikroretencji, promowanie i wdrażanie zamkniętego obiegu wody, publiczne laboratoria zamkniętego obiegu wody i mikroretencji (np. instalacja w kontenerze), strategie i kampanie oszczędzania wody , gromadzenia wody;
  3. Zazielenienie terenu, np.: środowiskowa rewitalizacja zdegradowanych terenów, zaplanowanie nowych lub uzupełnienie istniejących nasadzeń parków, parków kieszonkowych, skwerów, łąk kwietnych, ogrodów sensorycznych, zazielenienie wnętrz kwartałów zabudowy śródmiejskiej;
  4. Ochrona istniejącej zieleni, np.: rewaloryzacja parku i zieleni miejskiej, miejskie szklarnie, miejskie pasieki, stworzenie ogrodów warzywnych, sadów owocowych;
  5. Ekologiczne i środowiskowe technologie, np.: ekologiczne place zabaw, recykling, promowanie recyklingu,;

Kompleksowe działania środowiskowe, np.: montaż zielonego dachu na budynku użyteczności publicznej, zorganizowanie ogrodu na dachach budynku użyteczności publicznej, wprowadzenie zielonych fasad budynków użyteczności publicznej. Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej powinna stanowić wspólny cel nas wszystkich. Otaczające nas środowisko to nasze wspólne dobro, dlatego tak ważne jest, abyście Państwo razem 
z nami zadbali o jego jakość. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – zgłaszania zadań i głosowania.

Przypominamy, że wszystkie zadania o charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa – szczegółowy wykaz.

Swoje pytania i wątpliwości możecie Państwo zgłaszać na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl. Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy Referatu Budżetu Obywatelskiego.