Wkrótce rusza IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Nabór wniosków potrwa od 22 kwietnia do 16 maja 2022

Zarząd Województwa Śląskiego określił wzory dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu i weryfikacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz określił harmonogram IV edycji MBO w 2022 roku.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 16 maja br.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Do formularza należy dołączyć listę poparcia, a w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych lub w przypadku wskazania konkretnej lokalizacji, również zgodę władającego obiektem lub terenem na realizację zadania (wg przyjętego wzoru).

Do dyspozycji mieszkańców regionu w tym roku jest 5 mln złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO zostały podzielone są na dwie pule: EKO (2,5 mln zł) oraz REGIO (2,5 mln zł).

Środki zostały podzielone dla poszczególnych podregionów:

 • powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała (15%): 375 000,00 zł,
 • powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy (15%): 375 000,00 zł,
 • powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory (16%): 400 000,00 zł,
 • powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice (15%): 375 000,00 zł,
 • miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze (13%): 325 000,00 zł,
 • powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa (11%): 275 000,00 zł,
 • powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec (15%): 375 000,00 zł.

Przypominamy, że przy zgłaszaniu zadania należy uwzględnić min. następujące zasady:

 • Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO nie może być niższa niż 20 000 zł oraz w przypadku zadań w puli EKO nie wyższa niż 50% dostępnych w puli EKO środków, natomiast w przypadku zadań w puli REGIO nie wyższa niż dostępne środki dla danego podregionu
 • W przypadku zadań nieinwestycyjnych szacunkowa wartość zadania nie może być wyższa niż 50 000 zł
 • W szacunkowym kosztorysie zgłaszanego zadania powinny zostać uwzględnione koszty promocji zadania, które nie mogą wynosić więcej niż 10% wartości wnioskowanej kwoty.
 • W szacunkowym kosztorysie zgłaszanego zadania mogą być uwzględnione koszty osobowe wynoszące nie więcej niż 50% wartości wnioskowanej kwoty.
Załączniki
Harmonogram IV edycji MBO [PDF 271,6kB]
Formularz zgłaszania zadań IV edycji MBO [PDF 916,5kB]
Listy poparcia IV edycji MBO [PDF 1 023,5kB]
Zgoda władającego obiektem lub terenem [PDF 713,1kB]