Trwa kampania informacyjna w regionie

 Fot. UMWŚ Fot. UMWŚ
Za nami już osiem spotkań z mieszkańcami regionu, podczas których prezentowane są najważniejsze zasady Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bona Fides odwiedzili póki co Siemianowice Śląskie, Bielsko-Białą, Żywiec, Sosnowiec, Częstochowę, Jaworzno, Tarnowskie Góry i Bytom Podczas spotkań przedstawili najważniejsze zasady, harmonogram I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz procedurę składania wniosków. W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci organizacji pozarządowych, aktywiści miejscy, mieszkańcy zainteresowani projektem.

Ostatnie spotkania – w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Jaworznie – w  cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestnicy pytali m.in. o zasady głosowania (jak będą weryfikowani głosujący, kto może głosować, jak będą prezentowane projekty), zgłaszania projektów – zwłaszcza inwestycyjnych (czy możliwa jest realizacja w perspektywie kilku lat, czy należy uwzględniać koszty projektów) oraz ich promocji (kto i kiedy będzie mógł je promować, czy będzie można korzystać z materiałów UMWŚ).

Wzięli w nich udział członkowie zarządu – pani marszałek Izabela Domogała oraz pan marszałek Dariusz Starzycki. Oboje podkreślali, że Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szansą na realizację inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców danego podregionu. Zachęcając do zgłaszania zadań i głosowania, wskazywali, że 10 milionów, które jest do dyspozycji w I edycji, to pieniądze mogące wpłynąć na rozwój poszczególnych społeczności i całego regionu. Podkreślali, że to mieszkańcy zadecydują o tym, jak te środki spożytkować najlepiej.

Kolejne spotkania odbędą się:

8 lipca 2019 r., godzina 17.00, Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie (Rynek 2), spotkanie współorganizowane przez Urząd Miejski w Pszczynie

9 lipca 2019 r., godzina 17.00, Sala konferencyjna w Zamku Piastowskim w Raciborzu (ul. Zamkowa 2)

10 lipca 2019 r., godzina 17.00, Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23)

15 lipca 2019 r., godzina 17.00, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (ul. Wiktora Polaka 1)

16 lipca 2019 r., godzina 16.30, Miejski Dom Kultury w Lublińcu (ul. Plebiscytowa 9)W animacji lektor podaje następujące informacje:

Masz pomysł, jak sprawić by Śląskie było jeszcze piękniejsze? Marszałkowski budżet obywatelski województwa śląskiego pozwoli zrealizować pomysły i inicjatywy, które wpłyną na rozwój naszego regionu. W I edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych. 2,5 mln na zadania wojewódzkie oraz 7,5 mln na zadania podregionalne. Minimalne wartości projektów to 100 tys. zł dla zadań wojewódzkich i 50 tys. zł dla zadań podregionalnych. W obu przypadkach maksymalnie mogą sięgać 50% puli. Zadania o charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić projekt m.in. z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii czy transportu.

Nabór wniosków trwa od 1 do 26 lipca na bo.slaskie.pl, gdzie znajduje się generator wniosków. Do wniosku trzeba dołączyć listę poparcia - 50 podpisów dla projektów podregionalnych i 100 dla projektów wojewódzkich. Pozytywnie zweryfikowane projekty – wnioskodawcy będą promować jesienią. Od 12 do 30 listopada 2019 r na platformie bo.slaskie.pl, odbędzie się głosowanie. Każdy z mieszkańców będzie miał do dyspozycji 3 głosy na projekty podregionalne oraz jeden na projekty wojewódzkie. Pomysły, które zyskają najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2020 roku. Szczegółowe informacje – na spotkaniach informacyjnych. Więcej – na stronie internetowej bo.slaskie.pl

Czekamy na Twoje projekty! 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fot. UM Jaworzno Fot. UM Jaworzno Fot. UM Jaworzno Fot. UM Jaworzno Fot. UM Jaworzno Fot. UM Jaworzno Fot. UMWŚ Fot. UMWŚ Fot. UMWŚ Fot. UMWŚ Fot. UMWŚ Fot. UMWŚ Fot. UM Jaworzno