Sprawozdanie MBO za I kwartał 2021

 graf. UMWS graf. UMWS
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
W ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zatwierdzono do realizacji 40 zadań z dziedzin takich jak kultura, zdrowie, sport czy edukacja. Stan realizacji zadań w I kwartale 2021 roku zawiera sprawozdanie umieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.
Linki do stron zewnętrznych
Stan realizacji zadań w I kwartale 2021 roku