Rusza weryfikacja formalna

 graf. UMWS graf. UMWS
Do 9 czerwca br. na stronie internetowej opublikowany zostanie wykaz zadań, które spełniają wymogi formalne

Zakończył się etap naboru zadań do IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwa etap weryfikacji formalnej zgłoszonych pomysłów.

Zgodnie z regulaminem sprawdzeniu podlega m.in. to, czy zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu, wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione, wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione, zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu, szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z określonymi w regulaminie limitami. W przypadku drobnych uchybień zgłaszający zadania proszeni będą (drogą elektroniczną) o dokonanie uzupełnień, które należy uzupełnić w ciągu 7 dni (liczy się data wysłania zawiadomienia).

Do 9 czerwca br. na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski bo.slaskie.pl opublikowany zostanie wykaz zadań, które spełniają wymogi formalne. Zostanie on również udostępniony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w jego biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.