Rusza nabór wniosków

 Zdjęcie Zdjęcie
Od dziś do 26 lipca można zgłaszać zadania w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić zadanie, które jego zdaniem przyczyni się do rozwoju poszczególnych powiatów (miast na prawach powiatu) lub całego regionu. W pierwszej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych, podzielonych na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln) i podregionalną (7,5 mln). Szczegółowe informacje o poszczególnych pulach wojewódzkich znajdują się w wiadomości dotyczącej kwot i harmonogramu I edycji.

Formularz zgłaszania zadania należy wypełnić za pośrednictwem aplikacji eBO (dostęp także w zakładce Zgłoś zadanie), a następnie dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z listą poparcia - podpisy 50 (dla zadań podregionalnych) lub 100 (dla zadań wojewódzkich) mieszkańców województwa.

Najważniejsze informacje dotyczące zgłaszania zadań znajdują się w wiadomości Zgłaszanie zadań krok po kroku oraz w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami.


Podstawowe zasady:

- zadanie powinno mieć charakter wojewódzki

- zadanie powinno służyć rozwojowi regionu (zadania wojewódzkie) lub przynajmniej dwóch powiatów z danej grupy (zadania podregionalne)

- minimalne wartości projektów to 100 000 zł (zadania wojewódzkie) lub 50 000 zł (zadania podregionalne)

- maksymalne wartości projektów to 50% danej puli

- maksymalne roczne koszty utrzymania – 10% wartości projektu

- zadanie musi być wykonalne w jednym roku budżetowym

- zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa (lista wybranego mienia znajduje się w materiałach)

- realizatorem zadań będzie samorząd województwa