Ostatnie chwile na zgłoszenie zadania

 Zdjęcie Zdjęcie
Do piątku czekamy na propozycje zadań w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli masz pomysł – nie zwlekaj. Termin mija 26 lipca.

Jeśli zacząłeś przygotowywać projekt w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pamiętaj, że musisz go skończyć i złożyć do 26 lipca – liczy się data wpływu. Wnioski wraz z załącznikami (przede wszystkim z listą poparcia) można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (ul. Ligonia 46, aktualnie wejście od ul. Jagiellońskiej 25) lub jednostkach zamiejscowych w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7) i Bielsku-Białej (ul. Piastowska 7).

Oprócz tego można je wysłać pocztą i elektroniczną skrzynką podawczą – liczy się jednak data wpływu.

Uwaga! Przygotowanie wniosku w generatorze nie jest równoznaczne ze złożeniem go.

 

Najważniejsze informacje

Każdy mieszkaniec województwa możne zgłosić projekt, który będzie służył rozwojowi całego województwa lub wybranych powiatów (miast na prawach powiatu). Do dyspozycji jest 10 milionów złotych.

W puli wojewódzkiej dostępne jest 2,5 miliona złotych (minimalna wartość projektu to 100 000 zł, maksymalna to 1 250 000 zł) na zadania służące rozwojowi całego regionu. Zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

W pulach wojewódzkich dostępne są następujące środki (minimalna wartość projektu to 50 000 zł, maksymalna to 50% danej puli) na zadania służące rozwojowi minimum dwóch powiatów (miast na prawach powiatu) z danej grupy:

nr 1 – bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (1 125 000,00 zł);

nr 2 – powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (1 125 000,00 zł);

nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (1 200 000,00 zł);

nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (1 125 000,00 zł);

nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (975 000,00 zł);

nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (825 000,00 zł);

nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (1 125 000,00 zł).

 

Na liście poparcia może się podpisać każdy mieszkaniec województwa śląskiego (niezależnie od tego, czy projekt jest wojewódzki czy podregionalny i którego podregionu dotyczy). Można złożyć i poprzeć dowolną liczbę zadań.

Ważne – zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa. Lista wybranego mienia znajduje się w zakładce Materiały.