Nabór wydłużony do 15 maja 2020

 Dłuższy termin składania wniosków w tegorocznym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. / graf. UMWS Dłuższy termin składania wniosków w tegorocznym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. / graf. UMWS
Dłuższy termin składania wniosków w tegorocznym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu tegoroczny nabór wniosków w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego zostaje wydłużony do 15 maja 2020 r.

Aktualny harmonogram zamieszczono na stronie bo.slaskie.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zwrócił się także z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przesunięcie naboru wniosków do 30 czerwca, z zastrzeżeniem zakończenia całej procedury wyłonienia zadań do realizacji w ramach II edycji budżetu do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym, termin zgłaszania zadań może ulec jeszcze przesunięciom.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa należy powstrzymać się od zbierania podpisów na listach poparcia. Ważne jest bezwzględnie stosowanie się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

Ewentualne dalsze zmiany dotyczące harmonogramu i procedury realizacji II edycji Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego opublikowane zostaną na stronie bo.slaskie.pl.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 699/114/VI/2020 z dnia 2020-03-25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia harmonogramu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku