MBO na konferencji naukowo-technicznej

 fot. UMWS fot. UMWS
Spotkanie w Ustroniu

W dniach 23-24 czerwca 2022r. w Ustroniu pracownicy Departamentu Projektów Regionalnych promowali ideę Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego podczas konferencji naukowo-technicznej „Regionalna infrastruktura informacji przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. 

W czasie spotkania zaprezentowane zostały główne zasady Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, procedura naboru i głosowania, sposób realizacji, a także funkcjonalność aplikacji mapowych: Mienie Województwa Śląskiego oraz Realizacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Konferencja organizowana była przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS  fot. UMWS