Lista zgłoszonych zadań

 graf. UMWS graf. UMWS
Zadania, które przeszły weryfikację formalną

16 maja 2022 zakończył się nabór formularzy w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 145 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2023 roku. W tym roku dominowały zadania z zakresu ekologii, dużym zainteresowaniem cieszyły się również zadania o charakterze prozdrowotnym.

Pozytywny wynik weryfikacji formalnej uzyskały 123 projekty, a 20 wniosków zostało ocenionych negatywnie, natomiast dwie osoby złożyły rezygnację.

W załączniku publikujemy wykaz zadań, które spełniły wymogi formalne. Wykaz został także wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego i biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Załączniki
Wykaz zadań zgłoszonych w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które spełniły wymogi formalne [PDF 86,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zadania w IV edycji MBO