Kajakiem przez Śląskie

 fot. ŚOT Tomasz Gębuś fot. ŚOT Tomasz Gębuś
Trwa akcja znakowania szlaków kajakowych na Warcie i Liswarcie

Warta i Liswarta to pierwsze dwie rzeki objęte projektem popularyzacji turystyki kajakowej w województwie śląskim. Oznakowanie wykonuje Śląska Organizacja Turystyczna. Zadanie jest finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. To kolejny etap przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji turystyki kajakowej w województwie śląskim, po wykonanym wcześniej audycie inwentaryzacyjnym pięciu rzek w regionie.

Do końca listopada br. oznakowanych zostanie prawie 100 km szlaków kajakowych na Warcie i Liswarcie: ustawionych zostanie łącznie 125 znaków informacyjnych i ostrzegawczych wzdłuż biegów rzek oraz 13 tablic informacyjnych. Oznakowanie szlaków kajakowych ma informować uczestników spływów o miejscach przystankowych, miejscach wodowania i odbioru kajaków, ale również o zagrożeniach na rzece oraz atrakcjach turystycznych w sąsiedztwie szlaku kajakowego. W realizację zadania zaangażowali się czynnie organizatorzy spływów na Warcie i Liswarcie, dla których takie oznakowanie jest ważnym elementem atrakcyjności i bezpieczeństwa szlaków kajakowych.

„Celem naszych działań jest poprawa bezpieczeństwa osób uczestniczących w spływach kajakowych, ale również popularyzacja turystyki kajakowej w województwie śląskim” – mówi Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej, i dodaje: „Chociaż województwo śląskie nie kojarzy się w sposób oczywisty z turystyką kajakową, mamy u nas wspaniałe i bardzo zróżnicowane rzeki nadające się do organizacji spływów. Zauważamy, że w dobie pandemii aktywny wypoczynek na kajakach znacznie zyskuje na popularności, podobnie jak turystyka rowerowa. Zapewne jest to zasługą „kameralności” tej formy wypoczynku realizowanego w kontakcie z przyrodą, z dala od zatłoczonych miejsc. Obecnie, w czasach coraz większych ograniczeń, jakie dotknęły sektor turystyki w związku z epidemią koronawirusa, realizacja naszego projektu stanowi więc wsparcie działalności wielu firm zajmujących się organizacją spływów kajakowych oraz innych związanych z obsługą ruchu turystycznego.”

Oznakowanie Warty i Liswarty to dopiero początek działań związanych z popularyzacją turystyki kajakowej w województwie śląskim. W 2021 r. Śląska Organizacja Turystyczna zaplanowała realizację oznakowania kolejnych trzech rzek: Białej Przemszy, Rudy i Odry oraz audytu inwentaryzacyjnego kolejnych rzek w województwie śląskim. W planach jest również wykonanie oznakowania drogowego informującego o dojeździe do miejsc spławiania kajaków.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. ŚOT fot. ŚOT Tomasz Gębuś graf. ŚOT fot. ŚOT fot. ŚOT fot. ŚOT Tomasz Gębuś

Filmy