Ile wynosi pula marszałkowskiego budżetu obywatelskiego województwa śląskiego i jak jest podzielona?

Pula marszałkowskiego budżetu obywatelskiego jest określana co roku w uchwale budżetowej województwa śląskiego. W drugiej edycji zarezerwowano na ten cel 10 mln złotych. Zgodnie z regulaminem (§ 2, ust. 3-6) jest ona dzielona na zadania wojewódzkie (1/4 środków) i podregionalne (3/4 środków). Pula dla podregionów dzielona jest wg liczby mieszkańców poszczególnych grup powiatów. Szczegółowy podział środków w pierwszej edycji:

- zadania wojewódzkie: 2,5 mln zł

- zadania podregionalne (łącznie): 7,5 mln zł

Środki dla poszczególnych podregionów:

nr 1 – bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (1 125 000,00 zł);

nr 2 – powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (1 125 000,00 zł);

nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (1 200 000,00 zł);

nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (1 125 000,00 zł);

nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (975 000,00 zł);

nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (825 000,00 zł);

nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (1 125 000,00 zł).

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 165/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020 r. w sprawie: wskazania kwoty środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego