I edycja MBO w pigułce?

Czy o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim można opowiedzieć w niecałe dwie i pół minuty? Ależ oczywiście!

Najważniejsze informacje oraz kluczowe daty I edycji - wszystko to prezentujemy w krótkie animacji. Od kilku dni można ją także zobaczyć w pociągach Kolei Śląskich.
Jednocześnie przypominamy osobom zainteresowanym złożeniem projektu - 26 lipca mija termin przyjmowania wniosków.W animacji lektor podaje następujące informacje:

Masz pomysł, jak sprawić by Śląskie było jeszcze piękniejsze? Marszałkowski budżet obywatelski województwa śląskiego pozwoli zrealizować pomysły i inicjatywy, które wpłyną na rozwój naszego regionu. W I edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych. 2,5 mln na zadania wojewódzkie oraz 7,5 mln na zadania podregionalne. Minimalne wartości projektów to 100 tys. zł dla zadań wojewódzkich i 50 tys. zł dla zadań podregionalnych. W obu przypadkach maksymalnie mogą sięgać 50% puli. Zadania o charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić projekt m.in. z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii czy transportu.

Nabór wniosków trwa od 1 do 26 lipca na bo.slaskie.pl, gdzie znajduje się generator wniosków. Do wniosku trzeba dołączyć listę poparcia - 50 podpisów dla projektów podregionalnych i 100 dla projektów wojewódzkich. Pozytywnie zweryfikowane projekty – wnioskodawcy będą promować jesienią. Od 12 do 30 listopada 2019 r na platformie bo.slaskie.pl, odbędzie się głosowanie. Każdy z mieszkańców będzie miał do dyspozycji 3 głosy na projekty podregionalne oraz jeden na projekty wojewódzkie. Pomysły, które zyskają najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2020 roku. Szczegółowe informacje – na spotkaniach informacyjnych. Więcej – na stronie internetowej bo.slaskie.pl

Czekamy na Twoje projekty! 

Filmy