Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Terminy realizacji poszczególnych etapów Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego określane są co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego


Załącznik do uchwały nr 667/220/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.03.2021 r.

Harmonogram III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku

  1. Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne: cały okres realizacji III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 6 kwietnia – 16 maja 2021 r.
  3. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu i jego komórek zamiejscowych wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 2 czerwca 2021 r.
  4. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 16 lipca 2021 r.
  5. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
  6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
  7. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
  8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 1 września – 15 września 2021 r.
  9. Ogłoszenie wyników głosowania: do 24 września 2021 r.
  10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 24 września 2021 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 667/220/VI/2021 w sprawie określenia harmonogramu III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 r.