Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Terminy realizacji poszczególnych etapów II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego określane są co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr 699/114/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.03.2020 r.

Harmonogram II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku

  1. Akcja informacyjna: do 15 maja 2020 r.
  2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 9 marca – 15 maja 2020 r.
  3. Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 10 czerwca 2020 r.
  4. Udostępnienie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem): do 29 lipca 2020 r.
  5. Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego
po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych:
w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych.
  6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: 
w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
  7. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 9 września – 23 września 2020 r.
  8. Ogłoszenie wyników głosowania: do 16 października 2020 r.
  9. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 16 października 2020 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 699/114/VI/2020 z dnia 2020-03-25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia harmonogramu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku