Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Terminy realizacji poszczególnych etapów II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego określane są co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.
W drugiej edycji przyjęto następujący terminarz:

1.    Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa śląskiego: 17 lutego – 31 marca 2020 r.
2.    Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 9 marca – 31 marca 2020 r.
3.    Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 30 kwietnia 2020 r.
4.    Udostępnienie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem): do 3 lipca 2020 r.
5.    Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych.
6.    Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
7.    Rozpoczęcie akcji informacyjnej o zadaniach złożonych przez wnioskodawców: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
8.    Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 19 sierpnia – 7 września 2020 r.
9.    Ogłoszenie wyników głosowania: do 30 września 2020 r.
10.    Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 30 września 2020 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 164/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020 r. w sprawie: określenia harmonogramu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku