Gdzie można znaleźć wzór wniosku?

Wzór wniosku został udostępniony w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej bo.slaskie.pl. Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej (generatora wniosków), a następnie pobrać go i po złożeniu podpisu wysłać pocztą, dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.