Czy zgłaszać zadanie może Fundacja lub Stowarzyszenie, czy musi to być osoba fizyczna?

Zadanie może zgłosić tylko mieszkaniec województwa (osoba fizyczna).