Czy żeby zagłosować na projekt w puli podregionalnej trzeba być mieszkańcem danego podregionu?

Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może dowolnie dysponować punktami przyznawanymi na projekty w pulach podregionalnych. Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim – np. mieszkaniec Bielska-Białej możne oddać głos na zadania zgłoszone w puli podregionalnej obejmującej powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.