Czy żeby zagłosować na projekt w puli podregionalnej trzeba być mieszkańcem danego podregionu?

Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może dowolnie dysponować przyznanymi punktami. Głosować w puli REGIO można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim – np. mieszkaniec Bielska-Białej możne oddać punkty na zadania zgłoszone w podregionie obejmującym powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.