Czy zadanie może zgłosić więcej niż jedna osoba?

Na formularzu zgłaszania zadania należy podać jednego zgłaszającego. Inni pomysłodawcy, mogą wpisać się na liście poparcia projektu.