Czy zadanie może dotyczyć dwóch powiatów w różnych grup (podregionów) np. powiat pszczyński i cieszyński, które ze sobą sąsiadują?

Zadanie zgłoszone w puli podregionalnej musi służyć rozwojowi co najmniej dwóch powiatów w danej grupie. Oznacza to, że nie jest możliwa realizacja zadania w puli podregionalnej na terenie powiatów z różnych podregionów. Dodatkowo należy mieć na względzie, że każdy podregion ma swą odrębną dostępną pulę środków, które w razie niewykorzystania nie przechodzą na inne podregiony.