Czy zadanie może dotyczyć dwóch powiatów w różnych grup (podregionów) np. powiat pszczyński i cieszyński, które ze sobą sąsiadują?

Zadanie zgłoszone w puli REGIO musi służyć rozwojowi co najmniej dwóch powiatów w danej grupie. Oznacza to, że nie jest możliwa realizacja zadania w puli REGIO na terenie powiatów z różnych podregionów.