Czy na etapie zgłaszania zadania wymagana jest zgoda władającego obiektem/ terenem, na którym planowana jest realizacja zadania?

Zgoda władającego obiektem/terenem jest załącznikiem obligatoryjnym, którą należy dołączyć do formularza, jeśli wskazana jest szczegółowa lokalizacja zadania (nie dotyczy zadań z zakresu inwestycji drogowych).Wzór zgody władającego obiektem lub terenem stanowi załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego i znajduje się na stronie bo.slaskie.pl w zakładce IV edycja - Materiały do pobrania.