Czy na etapie składania wniosku wymagana jest zgoda władającego terenem/obiektem, na którym planowane jest zorganizowanie zadania?

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego §3 ust. 5 pkt. 2 obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest zgoda władającego obiektem/terenem jeśli wskazana jest szczegółowa lokalizacja (nie dotyczy zadań z zakresu inwestycji drogowych).