Czy na etapie składania wniosku wymagana jest zgoda władającego terenem/obiektem, na którym planowane jest zorganizowanie zadania?

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zgoda władającego obiektem/terenem jest załącznikiem obligatoryjnym, którą należy dołączyć w oryginale do wniosku jeśli wskazana jest szczegółowa lokalizacja (nie dotyczy zadań z zakresu inwestycji drogowych).